Målet var å samle inn 120.000 kroner i løpet av høsten. Og støtten fra Frøyland og Orstad vil vare lenge: Vi har finansiert fire seminarer neste år for pastorer fra Uzhgorod-området samt lønn ut 2018 for to sosialarbeidere som reiser til fattige landsbyer i denne regionen i Vest-Ukraina.

(24.11.17)
Takk til alle som har bidratt med pengegaver på gudstjenester, på F2 og på andre måter!
30.000 kroner er øremerket fire bibelseminarer i Uzhgorod til neste år. De pleier å samle 40 til 80 deltakere og er ifølge sokneprest Morgan Fjelde svært viktige.
– Det skjer mye spennende i området – mennesker kommer til tro og menigheter vokser. Frøyland og Orstad kyrkjelyd har også vært med og bygge kirkebygg i to romlandsbyer.
Men samtidig har romfolket i Ukraina utfordringer vi har vanskeligheter med å forstå, sier Morgan.

Viktig opplæring
Én av disse utfordringene er at det ennå ikke finnes bibeler på språket romfolk snakker i regionen. En annen er at pastorene i disse landsbyene i liten grad har fått grunnleggende opplæring om kristen tro.
– Analfabetisme er vanlig, og i noen tilfeller også blant pastorene. Det er mye heksetro og svartekunst i miljøet. Når vi vet at de fleste pastorene ikke er i lønnede stillinger, og at det er små økonomiske ressurser blant romfolk, så forstår vi at vårt bidrag vil være avgjørende for at de skal få denne opplæringen, sier Morgan.

To sosialarbeidere
Ifølge Vasya Fenchak, som flere ganger har besøkt Frøyland og Orstad kyrkjelyd, er det svært ønskelig at menigheten vår viderefører den støtten som vi har gitt til to prosjekter i flere år. Vasya er daglig leder i stiftelsen House of Mercy som driver barneheim i Uzhgorod og i tillegg et vidt hjelpearbeid og misjonsarbeid i regionen rundt.

I tillegg til bibelseminarene har vi i høst samlet inn 90.000 kroner som sikrer lønn og driftsutgifter til de to sosialarbeiderne Valera Arkhypor og Demyan Domskiy. De reiser rundt og deler ut varm mat og annen hjelp i fattige romlandsbyer.
– Det flotteste med vår jobb er at vi får tilbringe tid sammen med eldre og med barn. De er ofte frarøvet omsorg, sosial kontakt og fellesskap. Det er fantastisk når vi får anledning til å vise dem Guds kjærlighet og omsorg, skrev de to til givere i Frøyland og Orstad tidligere i høst.

Følg med, følg med!
Per 24. november er det blitt samlet inn 130.418 kroner. Det betyr at vi allerede har 10.000 kroner til neste prosjekt, som det blir mer om på gudstenesten 10. desember!

Vil du være med og bidra til prosjektet, kan du gi under ofringer i gudstjenester framover eller ved å bruke kontonummer 3325.33.72139. Merk gaven med “Ukraina”. Tusen takk!