Dere som gitt penger til skolebarn i Uzhgorod i Ukraina, skal vite at pengene kommer fram. Dette er barn som ikke får starte i den offentlige skolen dersom de ikke har nødvendig utstyr, blant annet skrive- og tegnesaker. Og for en del familier er dette penger de knapt nok har. Gleden over gaven kan leses tydelig i ansiktet til barn som tar imot.

Frøyland og Orstad kyrkjelyd har påtatt seg ansvaret for skolepakker til 2100 barn, totalt 100.000 kroner. Foreløpig har vi samlet inn 75.300 kroner. Mange takk så langt! Det er mulig å gi på kontonummer 3325.33.72139 og merke med “Ukraina”.