Siden 2015 har vi samlet inn penger til å lønne og utruste to sosialarbeidere i Uzhgorod i Ukraina. Nå er Demyan og Valeras gamle Opel Combo utslitt! Vi vil gi dem en ny bil, slik at de fortsatt kan reise rundt til landsbyer og familier som opplever stor nød. Mål: 50.000 kroner. Takk til alle som bidrar, enten i kollekt under gudstjenester, eller på konto 3290.07.79088 (merk gaver med “Ukraina”).