Vi vil invitere alle 4.klassinger på Frøyland og Orstad til  4.klasseklubb. Klubben består av 4 samlinger rett etter skoletid og en gudstjeneste ( Synge julen inn ) 16.desember kl 10.30.

På klubbsamlingene blir det sang, andakt, formingsaktiviteter og lek.  Noen av barna har kanskje gått på S-klubben tidligere.  Denne klubben ligner på den, men er bare for de i 4.klasse.

Det er en klubb for Frøyland og en for Orstad , med ulikt oppstartstidspunkt. På Frøyland starter vi tirsdag 23.oktober kl 13:00-15:00 og på Orstad torsdag 20.september kl 13:30-15:00.

Hvis noen har spørsmål – ta kontakt med

Inger Lende Sandve på 918 40 797

Påmelding 4. klasse klubb FrøylandPåmelding 4.klasse klubb Orstad