19. august 2018
Taler:
Series:
Passage: Luk 5, 1-11
Service Type:

Denne talen er den første i ein temaserie om Peter. Ut over hausten skal vi få lære Peter meir å kjenne gjennom nokre av fortellingane der vi får sjå Jesus i møte med Peter.