Lev som om …
2. februar 2020
Taler:
Series:
Passage: Joh 4, 46-54
Service Type:

Vi vil denne våren bli mer kjent med Johannes sine Øyenvitneobservasjoner av Jesus. Vi har sett Jesus gjorde vann om til vin, og i dagens tekst er Jesus tilbake i Kana i Gallilea. Men denne gangen er det ikke en fest, men han møter fortvilelsen ved sykdom. Den livstruende sykdommen som har rammet et barn og en familie.
En desperat far henvender seg til Jesus for å få Jesus med seg hjem og helbrede sønnen. Men faren får beskjed om å gå i tro, gå i tillit. Han får beskjed om å gå som om sønnen er blitt frisk.

Vi hører Morgan Fjelde tale.