10. mars 2019
Series:
Passage: Matt 13, 44-46
Service Type:

I fastetiden vil vi ha fokus på fire veivisere i troslivet. Disse er hentet fra bevegelsen Korsvei. I en tid hvor vi stadig får flere valg, kan det å forenkle livet være vanskelig men og frigjørende. Dette gjelder i vårt forhold til penger, tid, media og det materielle. Det er prost i Jæren, Kjell Børge Tjemsland som taler.