Bygge fellesskap

Bible Text: 1. Kor 3, 5-11 | Taler: Oddny Hetland | Series: Fastetiden | Oddny Hetland taler over temaet Bygge Fellesskap.

 

Klikk på linken nedenfor så får du med deg både talen og bildene som Oddny viste.

Oddny Hetland 07apr-19

 


Leve enklere

Bible Text: Matt 13, 44-46 | Taler: Kjell Børge Tjemsland | Series: Fastetiden | I fastetiden vil vi ha fokus på fire veivisere i troslivet. Disse er hentet fra bevegelsen Korsvei. I en tid hvor vi stadig får flere valg, kan det å forenkle livet være vanskelig men og frigjørende. Dette gjelder i vårt forhold til penger, tid, media og det materielle. Det er prost i Jæren, Kjell Børge Tjemsland som taler.