Trenger vi Gud? - Del4

Preacher: Morgan Fjelde | Taleserier: Trenger vi Gud?

Hvilke konsekvenser har det for oss, våre liv og vårt perspektiv på livet dersom Gud finnes? Morgan Fjelde stiller dette spørsmålet og ser på hvordan han i sin oppvekst forholdt seg til denne utfordringen. Teksten i dagens tale er fra Jakobs brev,  4, 8-10.

​I .ppsx-versjonen av talen  får du bildene som ble vist samtidig som du hører talen.


Trenger vi Gud? - Del3

Preacher: Morgan Fjelde | Taleserier: Trenger vi Gud?

I del 3 av temaserien er temaet "Gud og urettferdighet". Vi møter ofte spørsmålet om hvordan kan Gud være rettferdig når det er så mye urettferdighet i verden. I talen hører vi fortellingen om enka og den urettferdige dommeren. Den kan vi lese i Luk 18, 1-8. Det er Morgan Fjelde som taler.
​I .ppsx-versjonen av talen  får du bildene som ble vist samtidig som du hører talen.


Trenger vi Gud? - Del2

Taler: Morgan Fjelde | Series: Trenger vi Gud?

Talen i dagens gudstjeneste er del 2 i temaserien "Trenger vi Gud?" Vi ser på hva Jesus sier om Gud og hvordan det kan være med å forme vårt bilde av Gud. Teksten er hentet fra Johannesevangeliget 14, 7-14 og du hører Morgan Fjelde tale.

Mot slutten av talen viser Morgan til en app, Bibel, utgitt av Life.Church.  Du må kanskje velge engelsk som språk for å finne leseplanen (se bildet) for Johannesevangeliget.

​I .ppsx-versjonen av talen  får du bildene som ble vist samtidig som du hører talen.


Trenger vi Gud? - Del1

Preacher: Morgan Fjelde | Taleserier: Trenger vi Gud?

Dagens gudstjeneste er den første i temaserien "Trenger vi Gud?" Vi har fått ulike oppfatning av hvem og hvordan Gud kan være og disse påvirker vår tro. Teksten er hentet fra Jesaia 44, 6-11 og du hører Morgan Fjelde tale.

​I .ppsx-versjonen  får du bildene som ble vist samtidig som du hører talen.


Trenger vi Gud? - del 1

Bible Text: Jes 44,6-11 | Taler: Morgan Fjelde | Series: Trenger vi Gud?

Dagens gudstjeneste er den første i temaserien "Trenger vi Gud?" Vi har fått ulike oppfatning av hvem og hvordan Gud kan være og disse påvirker vår tro. Teksten er hentet fra Jesaia 44, 6-11 og du hører Morgan Fjelde tale.