Hvordan investere?

Bible Text: Matt 6, 19-25 | Taler: Morgan Fjelde | Vi lever i en tid hvor velstanden er historisk høy. Hvordan bruker vi disse mulighetene. Jesus sier i Matt 6 at vi ikke skal samle oss skatter på jorden, men ha vår skatt i himmelen. Kanskje vi kan benytte vår velstand til å investere i evigheten?. Det er Morgan Fjelde som taler.

I talen viser han til nettsiden vår, https://fok.no/givertjeneste/ der det er mulig å registrere seg som fast giver. Dersom du allerede er giver og ønsker å endre beløp, kan du benytte formularet i gudstjenesteprogrammet og levere dette på en senere gudstjeneste. Du kan laste dette programmet ned herfra.


Øyenvitne - Bryllup i Kana i Galilea

Bible Text: Joh 2, 1-11 | Taler: Morgan Fjelde | Series: Øyenvitnet | Johannes var øyenvitne til Jesus sitt virke her på jorden og har skrevet om mange tegn og under som Jesus gjorde. I dagens tale ser Morgan Fjelde på noe av det vi kan lære av hva som skjedde i Kana i Galilea når Jesu mor kommer til Jesus med sin bekymring om at det ikke var mer vin igjen til bryllupsfesten.


Johannes

Bible Text: Joh åp 2,1-7 | Taler: Morgan Fjelde | Series: Johannes - kjærlighetens apostel | I dagens tale blir vi møtt med utfordringen i brevet til menigheten i Efesus; om å beholde den første kjærligheten.

I dagens tale viser dessuten Morgan Fjelde til bønneappen Echo  https://echoprayerfeeds.com/froyland-orstad og til leseplanen: Bible in One Year 2020 With Nicky Gumbel

 


I opphavet var ordet

Bible Text: Joh 1 1-18 | Taler: Eivind Eikeland | Series: Jul | Eivind EIkeland taler


Et barn er oss født

Bible Text: Luk 2, 1-14 | Taler: Morgan Fjelde | Series: Jul | Gudsteneste julafta. Morgan Fjelde taler


Stillhet

Bible Text: 1. Kong 19, 9-13 | Taler: Morgan Fjelde | "Lyden av skjør stillhet"

Da Elia hørte den, forsto han at nå kom Herren. Vi trenger, kanskje spesielt i avdentstiden, å lytte etter denne skjøre stillheten for å møte Gud. I dagens tale stiller Morgan Fjelde spørsmålene:

Hva er stillhet?
Hvor er stillheten?
Hvorfor er den viktig?

Salme 131 kan være med å gi oss en anvisning om denne stillheten.


Forventning

Bible Text: Luk 2, 25-32 | Taler: Per Larsen | Advent er en tid i kirkeåret som skal forberede oss til julens budskap. Det handler om venting og forventning. Å vente på han som skal komme, samtidig som vi skal ha forventninger til han som kommer.

Per Larsen tar oss med i i tekster som viser oss Messiasforventningene i Bibelen og han starter med fortellingen om Simeon i tempelet i Lukasevangeliet kap. 2. Vi kan forstå mer om julens budskap og dens rammer når vi og ser på den første julen, Jesu jødiske familie og sammenheng.


Døm ikke

Bible Text: Matt. 7, 1-5 | Taler: Morgan Fjelde | Dagens iBud er kanskje det som er mest kjent og mest sitert; "Døm ikke", og det blir ofte brukt uten at vi forholder oss til resten av teksten. Det er Morgan Fjelde som taler.


Tvil ikke

Bible Text: Joh 6, 66-71 | Taler: Morgan Fjelde | Series: iBud | I dagens gudstjeneste fortsetter vi serien om Jesus sine iBud. I bibelteksten hører vi Peter sin bekjennelse: Peter svarte: «Herre, hvem skal vi gå til? Du har det evige livs ord, og vi tror og vet at du er Guds Hellige.»

Tvilen følges ofte av spørsmålene "Er det verdt det?" og "Er det sant?". Men Jesus utfordrer oss heller på "Hvis ikke meg, hvem da?"


Synd ikke

Bible Text: Joh 8, 2-11 | Taler: Morgan Fjelde | Series: iBud | Dagens tale er den første i en serie som vi har kalt iBud. Jesus utfordrer sine disipler på at det er noen ting de ikke skal gjøre, men iBudene er så vanskelige å holde. Hvordan skulle de forstås og hvordan skal vi forstå dem i dag?