Vi vil vokse

Taler: Oddny Hetland | Vi vil vokse. Hva må til for at dette kan skje?