Forventning

Bible Text: Luk 2, 25-32 | Taler: Per Larsen | Advent er en tid i kirkeåret som skal forberede oss til julens budskap. Det handler om venting og forventning. Å vente på han som skal komme, samtidig som vi skal ha forventninger til han som kommer.

Per Larsen tar oss med i i tekster som viser oss Messiasforventningene i Bibelen og han starter med fortellingen om Simeon i tempelet i Lukasevangeliet kap. 2. Vi kan forstå mer om julens budskap og dens rammer når vi og ser på den første julen, Jesu jødiske familie og sammenheng.


Fremme rettferdighet

Bible Text: Rom 3, 21-29 | Taler: Per Larsen | Series: Annet | Vi er alle opptatt av at rettferdighet skal gjelde for oss, men i hvilken grad jobber vi for at denne verden skal være et mer rettferdig sted? Per Larsen over dette temaet.