Trenger vi Gud? – Del2
14. januar 2018
Taler:
Series:
Service Type:

Talen i dagens gudstjeneste er del 2 i temaserien "Trenger vi Gud?" Vi ser på hva Jesus sier om Gud og hvordan det kan være med å forme vårt bilde av Gud. Teksten er hentet fra Johannesevangeliget 14, 7-14 og du hører Morgan Fjelde tale.

Mot slutten av talen viser Morgan til en app, Bibel, utgitt av Life.Church.  Du må kanskje velge engelsk som språk for å finne leseplanen (se bildet) for Johannesevangeliget.

​I .ppsx-versjonen av talen  får du bildene som ble vist samtidig som du hører talen.

Download Files Notes