Velkommen til babysang i Frøyland og Orstad kyrkje.

Nytt babysangkurs starter opp høsten 2019

Babysang blir onsdager fra 11.september til og med 13.november.  Med unntak av uke 41 ( 9.oktober ) på grunn av høstferie

Det deles i to grupper etter alder. Aldersskillet mellom gruppene avhenger av alderen til de påmeldte. Program på babysang :

kl 10:00 :  Gruppe med de eldste, ca 6-15 mnd

kl 10:30 : Babykafe for alle

kl 11:00 : Gruppe med de minste, ca 0-6 mnd

Kurset koster kr 400 pr semester