Velkommen til babysang i Frøyland og Orstad kyrkje våren 2019

Vi har babysang onsdager fra 30.januar til og med 10.april.  Med unntak av uke 9 og 10  ( 27.feb og 6. mars ) på grunn av vinterferie

Det deles i to grupper etter alder. Aldersskillet mellom gruppene avhenger av alderen til de påmeldte. Program på babysang :

kl 10:00 :  Gruppe med de eldste, ca 6-15 mnd

kl 10:30 : Babykafe for alle

kl 11:00 : Gruppe med de minste, ca 0-6 mnd

Kurset koster kr 400 pr semester