Bli med å gjøre området til et bedre sted for barn, unge, voksne og eldre

FRIVILLIG TJENESTE

Til sammen er det rundt 250 frivillige som har ulike små og større frivillige tjeneste-oppgaver.  Menigheten  har en rekke  tjenestegrupper/team av frivillige som sammen med husfellesskapsgruppene er viktige for arbeidet. Eksempel på dette er lovsangsgrupper, tekniske tjenester – lyd, lys og bilde, nattverd, kirkeverter, ledere for barn og unge med mer.  Det er alltid plass til flere på laget og akkurat nå det blant annet behov for :

  • Kirketjener ca 1 søndag pr måned
  • Dekor til gudstjeneste og andre arrangement
  • Besøkstjeneste til eldre
  • Vertskapsteam til gudstjeneste
  • Kjøkkenansvarlig

Ta kontakt med sokneprest@fok.no / 489 97 108 om du har spørsmål og lyst å bli med på dette eller andre tjenester.