• Et sted der vi kan være oss selv, bli sett og vise omsorg.
  • Et sted for åndelig vekst. (OPP)
  • Et sted der vi er opptatt av å tjene andre.(INN)
  • Et sted for å invitere nye med. (UT)
  • En cellegruppe er en gruppe med menn og kvinner som samles i et hjem. Gruppen er åpen og vokser ved at nye mennesker inviteres inn i gruppen. Størrelsen på gruppene er mellom 6 og 10 personer. Cellegruppen ledes av en gruppeleder.Gruppen møtes på en fast avtalt ukedag hver 14.dag til sosialt samvær, mat, åndelig fellesskap, bønn og samtaler som tar utgangspunkt i et opplegg som er laget etter siste gudstjeneste. Det er delt inn i tre avsnitt: OPP, INN og UT.

VITE MER?

Vil du vite mer om cellegrupper eller melde deg på, kan du henvende deg til:

Asbjørn Finnbakk:  afinnbakk@gmail.com 

eller

Marita T. Gamlemshaug: kontoret@fok.no

Få samtaleopplegget på e-post

* indicates required