F2 - Frøyland Orstad Kyrkjelyd
Facebook-gruppe · 161 medlemmer
Bli medlem av gruppen
Infokanal for kirka sitt tilbud til aldersgruppen 5-7 klasse
 

Fredager i oddetallsuker er det F2 i kirka for deg som går i 5-7 klasse. Da er det full rulle med ulike aktiviteter, salg i kiosk, andakt mm.

Fredager i forbindelse med høst og vinterferie er det som regel ikke F2. Fullt program for hvert semester leveres ut på skolene.

For høsten  2018 er datoene fremover 31. august, 14. og 28. september, 26.oktober, 9. og 23. november og 7. desember

Kl 19-21

Hjertelig velkommen