F2 - Frøyland Orstad Kyrkjelyd
Facebook-gruppe · 161 medlemmer
Bli medlem av gruppen
Infokanal for kirka sitt tilbud til aldersgruppen 5-7 klasse
 

Fredager i oddetallsuker er det F2 i kirka for deg som går i 5-7 klasse. Da er det full rulle med ulike aktiviteter, salg i kiosk, andakt mm.

Fredager i forbindelse med høst og vinterferie er det som regel ikke F2. Fullt program for hvert semester leveres ut på skolene.

Oppstart vårsemesteret 2019 er fredag 4. januar –

Kl 19-21

Hjertelig velkommen