Fredager i oddetallsuker er det F2 i kirka for deg som går i 5-7 klasse. Da er det full rulle med ulike aktiviteter, salg i kiosk, andakt mm.

Fredager i forbindelse med høst og vinterferie er det som regel ikke F2.

Tidspunkt for F2 er kl 19-21

Bli medlem av vår Facebookgruppe for å få med deg den mest oppdaterte informasjonen

Hjertelig velkommen

 

 
F2 - Frøyland Orstad Kyrkjelyd
Lukket gruppe · 234 medlemmer
Bli medlem av gruppen
Infokanal for kirka sitt tilbud til aldersgruppen 5-7 klasse