Jungelgjengen er menighetens søndagsskolearbeid. Samtidig som de voksne hører presten tale på gudstjenesten, får barna høre om Jesus på en måte som de kan forstå. Hver søndag er det flere grupper som har samling, inndelt etter alder.

Alle er med på første del av gudstjenesten, og så går barna til sine grupper ca kl 10.50.

Minigjengen: 0-3 år (oppe i kirkestua)
Midigjengen: 3-5 år (nede i grupperom)
Jungelgjengen: 1.-4. klasse (nede i det store rommet)
Agapao: 5.-8. klasse (nede i speilrommet eller i Orstadhuset)

VÅRENS datoer

Disse datoene er det jungelgjeng :  6.jan,13.jan,20.jan,3.feb,10.feb,10.mar,24.mar,7.apr,22.apr,5.mai,19.mai,26.mai,16.jun

Disse datoene er det AlleSammen – gudstjenester ( for hele familien – ikke jungelgjeng ) :  17.feb (Dåpsskolen og Safari) , 17.mars  (Soulchurch)