Stiftelsen ble etablert 9. november 1997, for å stå for bygging og drifting av ny kyrkje i området Frøyland og Orstad. Etterhvert som planene tok form, ble det inngått en avtale med den juridiske part for bygging av kyrkje, Klepp kyrkjelege fellesråd. Denne avtalen innebar bl.a. at Stiftelsen skulle stå for bygging, ordne finansiering og skaffe de midler som menigheten måtte bidra med, NOK 21 mill.

Etterhvert som prosjektet tok form og eget sokn ble etablert ble det naturleg å endre formålet med Stiftelsen. Denne fikk følgende ordlyd:

Formålet med stiftelsen er å bidra med ressurser til at det blir reist et kirkeanlegg  for Den Norske Kirke i området for skolekretsene Frøyland og Orstad.  Stiftelsen kan i fortsettelsen når kirkeanlegget er reist være en pådriver til videreutvikling av kirkeanlegget med tilhørende aktiviteter.

I menighetsmøte høsten 2018 ble det vedtatt å søke om avvikling av Stiftelsen , men la arbeidet fortsette med samme mandat i en ny avdeling KyrkjeByggUtvikling – KBU.

Referater fra KBU sitt arbeid finnes her :

https://fok.no/referater-kbu/

For ytterlegere informasjon kontakt:  leiar av KBU  Svein Tore Åtland på 907 81 424