Stiftelsen blei etablert 9 november 1997, for å stå for bygging og drifting av ny kyrkje i området Frøyland og Orstad. Etter kvart som planane tok form, blei det inngått ein avtale med den juridiske part for bygging av kyrkje, Klepp kyrkjelege fellesråd. Denne avtalen innebar bl.a. at Stiftelsen skulle stå for bygging, ordne finansiering og skaffe dei middel som menigheten måtte bidra med, NOK 21 mill.

Etter kvart som prosjektet tok form og eige sokn blei etablert blei det naturleg å endre formålet med Stiftelsen. Denne har nå følgjande ordlyd:

Formålet med stiftelsen er å bidra med ressurser til at det blir reist et kirkeanlegg  for Den Norske Kirke i området for skolekretsene Frøyland og Orstad.  Stiftelsen kan i fortsettelsen når kirkeanlegget er reist være en pådriver til videreutvikling av kirkeanlegget med tilhørende aktiviteter.

Stiftelsen arbeider nå med å avslutte byggeprosjektet samt å fullføre uteanlegget. Vidare har Stiftelsen ansvaret for å administrere utleiga av kyrkja på vegne av soknet Frøyland og Orstad. For å fullføre kyrkja tok Stiftelsen opp eit lån på 4 mill som må bli betjent. Dette kan bli betjent med overskotsmiddel fra konsertar og andre arrangement samt gjevarar som den viktigaste inntektskjelda.

For ytterlegare informasjon kontakt: Njaal Fykse på 90025984 eller leiar av Stiftelsen Svein Tore Åtland på 907 81 424