Tårnagent

Alle 3.klassinger på Frøyland og Orstad er velkommen til å være med på tårnagenthelg. Vi løser oppdrag og mysterium sammen. Bli med!!

Lørdag 28. mars kl.10:00-16:00 og søndag 29. mars kl.10:30-11:45