SISTE INNLEGG

LITT OM MISJONSPROSJEKTET

Det er mulig å levere klær og utstyr til Ukraina hver onsdag kl. 19-20 i underetasjen av kirka fram til påske, 10. april. Vi holder bare stengt i vinterferien (27. februar).Varer kan også leveres til KPK-Ukrainas lager på Vigrestad. Se kpk-ukraina.com.

Frøyland og Orstad menighet har siden 2012 støttet et hjelpearbeid i Uzhgorod i Ukraina som drives i regi av den norske stiftelsen KPK-Ukraina. Med utgangspunkt i barneheimen House of Mercy drives et omfattende humanitært hjelpearbeid i nærområdet. Bidraget vårt har vært å samle inn klær, utstyr og penger til ulike nød- og hjelpearbeid.
I tillegg har bidratt til bygging og drift av en leirplass som House of Mercy har utenfor byen.

Vil du støtte leirplassen i Ukraina?

Erfaringen som etterhvert mange ungdommer fra Frøyland og Orstad har gjort seg etter en tur til Uzhgorod i Ukraina: Barn fra fattige familier stråler når de får oppleve noen dager med herlig lek, ballspill, sang og gode måltider på sommerleir!

Blant annet dette vil vi bidra til gjennom vårens innsamlingsprosjekt i Frøyland og Orstad kyrkjelyd. Innsamlingen er todelt:
1. Vi betaler for at 600-700 ukrainske barn og ungdommer skal kunne reise på sommerleir og oppleve noen glade og bekymringsløse dager. Mange av de unge kommer fra familier som lever i fattige kår i regionen rundt leirplassen i Uzhgorod i Vest-Ukraina. Kostnad: 100.000 kroner.
2. Leirplassen, som vi var med og finansiere byggingen av, har behov for en del teknisk utstyr. Vi vil bidra med lyd- og lysutstyr, storskjerm, 16 småbord – og en gitar. Kostnad: 120.000 kroner.

Vi løfter i flokk
Alt dette kan vi altså få for 220.000 kroner. Og dette målet når vi før sommerferien hvis vi løfter i flokk! Per 15. april har vi samlet inn 114.000 kroner. Det inkluderer overskuddet fra Hallo venn-arrangementet i kirka i fjor høst.
Vil du bidra, kan du gi under ofringer i gudstjenester, eller du kan bruke kontonummer 3325.33.72139. Takk for alle gaver!

Besøk fra Ukraina
Som i fjor og året før reiser en delegasjon ungdommer fra Frøyland og Orstad ned for å bidra som ledere på en sommerleir i juni. Tidligere har ungdommene fortalt om sterke møter med ukrainske barn. I år reiser i tillegg flere småbarnsfamilier fra Orstad og Frøyland ned i etterkant for å arrangere nok en sommerleir.
Men før vi kommer så langt: 27. mai får vi besøk av barn og voksne fra House of Mercy, den ukrainske stiftelsen som driver barneheim, leirplassen og et bredt sosialt hjelpearbeid i og utenfor Uzhgorod. Sett av dagen! Det blir grilling og aktiviteter for barn rett etter gudstjenesten.

Tidligere prosjekter
Frøyland og Orstad menighet, inkludert ungdomsarbeidet Fokus/Ichtus og husgrupper, har støttet hjelpearbeid i Uzhgorod-området gjennom prosjekter som:

  • Nødhjelpsarbeid med utdeling av mat, klær og utstyr, blant annet gjennom å dekke lønn og utstyr til to sosialarbeidere.
  • Bygging av sosialt senter i rom-landsby i Uzhgorod.
  • Opparbeiding av tomt og bidrag til bygging av nytt leirplass.
  • Bygging av kirke i rom-landsby.
  • Utbedring av hus i rom-landsbyer.
  • Utbedring av vei/skolevei til rom-landsby.
  • Sommerleirer for barn.
  • Brønnboring.
  • Bibelkurs for pastorer fra menigheter i regionen.

KPK-Ukraina er en humanitær stiftelse som siden 1985 har drevet med hjelpesendinger til Trascarpathia-provinsen i det vestlige Ukraina. Stiftelsen lønner ansatte ved barneheimen House of Mercy og støtter hjelpearbeid rettet mot fattige familier i landsbyer rundt byen Uzhgorod, blant annet gjennom fjernadopsjon. Les mer: www.kpk-ukraina.no