Utleiepriser for privatpersoner gjeldende fra 1. juni 2019

Salen “Nere”          kr. 3000,-  (Barneselskap 3 timer kr. 500,-)
Kyrkjestova            kr. 3000,-

– Ungdommer (inntil 20 år) tilknyttet menigheten får 50% rabatt
– Prisene forutsetter tilbakelevering i ryddet og rengjort stand. Kjøkken er inkludert i leieprisen.
– Utvask kan bestilles til kr. 1000,- for «Kyrkjestova» og kr. 2000 for «Nere»

Bryllupsfest i salen “Nere”  kr. 8000,- inkl. administrasjonsgebyr og utvask.

Priser for leie til konserter og andre arrangement. Ta kontakt med økonomi- og driftsleiar Geir Ådne Vestvik, tlf. 92 85 66 89 / driftsleder@fok.no