Utleiepriser for privatpersoner gjeldende fra 1. juni 2016

Festsalen “Nere”      kr. 3000,-
Kyrkjestova               kr. 2000,-


– Barneselskap kr. 500,-

– Ved utleie til bryllup kommer et administrasjonsgebyr i tillegg på kr. 3000,- pga av merarbeid
– Ungdommer (inntil 20 år) tilknyttet menigheten får 50% rabatt
– Prisene forutsetter tilbakelevering i ryddet og rengjort stand. Kjøkken er inkludert i leieprisen.
– Utvask kan bestilles til kr. 1000,- for «Kyrkjestova» og kr. 2000 for «Nere»

Priser for leie til konserter og andre arrangement. Ta kontakt med økonomi- og driftsleiar Geir Ådne Vestvik, tlf. 92 85 66 89 / driftsleder@fok.no