Valg 2019

Høsten 2019 er det valg på nytt sokneråd i Frøyland Orstad Kyrkjelyd. Følgende er innstilt fra Nominasjonskomiteen:

  1. Jon Lende, Skogsvegen 4, 4355 Kvernaland (1957)
  2. Helen Hetland Mori, Kvernelandsvegen 312, 4355 Kvernaland (1983)
  3. Bjørg Mikalsen, Gabriel Edlandsveg 9, 4353 Klepp st (1990)
  4. Bjørg Nese, Tuftevegen 20, 4355 Kvernaland (1968)
  5. Marie Grastveit, Solblomvegen 16, 4355 Kvernaland (1985)
  6. Tor Arne Laland, Håvegen 9, 4355 Kvernaland (1976)
  7. Peter Reilstad, Bolmestykket 19, 4355 Kverneland (1992)
  8. Renate Hellang Kleppa, Rubinvegen 1, 4355 Kvernaland (1990)
  9. Solveig Haukås Håland, Skogsvegen 6, 4355 Kvernaland (1985)

Soknerådet er i denne sammenheng valgkomite. Nominasjonskomiteen har bestått av Sigbjørn Sørland, Torill Brådland, Karl Inge Lygre og Morgan Fjelde.

Forslagstillere med underskrift har vært:

Jon Lende, Bjørg Nese, Toril Brådland, Morgan Fjelde, Inger Lende Sandve, Sigbjørn Sørland, Ruben Omdal, Helen H Mori, Karl Inge Lygre og Martin Fjelde

Det skal velges 6 faste medlemmer og 5 varamedlemmer til nytt sokneråd. Det betyr at listen mangler i utgangspunktet minimum to navn. I følge kirkeloven kan det da åpnes for supplerende nominasjon. Hvordan en går frem i forhold til dette finner dere her.