Valg 2019

Mandag 9. september ble det avholdt valg av nytt sokneråd.

Soknerådet består av 6 faste medlemmer. I tillegg er det valgt 3 varamedlemmer. Første varamedlem møter fast på soknerådsmøtene.

Valgresultatet ble som følger:

Faste medlemmer:

  1. Marie Klakegg Grastveit
  2. Peter Reilstad
  3. Helen Hetland Mori
  4. Tor Arne Laland
  5. Jon Lende
  6. Bjørg Mikalsen

Varamedlemmer:

  1. Bjørg Nese
  2. Solveig Haukås Haaland
  3. Renate Hellang Kleppa